Maging Nestle Ka-Negosyo at makakuha ng additional Royalty points! Paano?

 
1. Mag-register para makasali.
2. Hintayin ang aming text kung magkano ang dapat maabot na purchase ng Nestle products hanggang June 31.
3. Magsimula nang bumili ng Nestle products base sa iyong “target” purchase + kasama ang kahit anong 10 products ng Nestle.
 
Reward: 1% rebate (points) if you hit your sales target + additional 1% rebate (points) once you purchase minimum of 10 SKUs.

—- REGISTRATION —-